پست موقت

نشستن گل لبخند بر روی لبان کودکان کار بازمانده از تحصیل

پویش مثل فرزند خودم که از تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ با هدف تهیه نوشت‌افزار ایرانی برای کودکان کار مدرسه صبح رویش، انجمن کودکان بدسرپرست صبح امید خیریه دری به سوی بهشت مسجد علی‌ابن‌ابی‌طالب منطقه ۵ تهران و موسسه کودکان کار مهر زنده‌رود در دو فاز آغاز شده بود با موفقیت ۱۰۰ درصدی و مشارکت ۴۳۴ خیر بزرگوار در هر دو فاز به پایان رسید.