%106593.516
درصد تکمیل پروژه
10800
مبلغ مورد نیاز
11512099.728
مبلغ جمع‌آوری شده
12روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
کفش

تهیه

موسسه خیریه سرای امید حضرت زهرا (س)

تهیه ۱۵۵ جفت کفش برای کودکان نیازمند جنوب تهران
نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی