%13.700
درصد تکمیل پروژه
10000000
مبلغ مورد نیاز
1370000
مبلغ جمع‌آوری شده
73روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
من جوان زلزله زده جویای کارم؛ کمکم کن

کمک به تامین هزینه آموزش برنامه نویسی به جوانان کرمانشاهیهمه ما نیاز به کار مناسب برای رفع نیاز های روزمره و احساس تاثیر گذاری در اجتماع داریم. متاسفانه تا به
امروز کارآفرینی قابل توجهی در کرمانشاه انجام نشده است و این مشکل که با زلزله اخیر تشدید شد کرمانشاه
را با بیش از 25 درصد بیکاری، به بیکارترین استان کشور تبدیل کرده است!


وبسایت‌های گندم و کارجو پلاس با حمایت تشکل‌های مردم نهاد و سازمان‌های حکومتی کمپینی برای
آموزش مهارت‌های مورد نیاز بازار کار به جوانان مناطق زلزله‌زده کرمانشاه طراحی کرده اند
تا به رفع نیازهای اساسی جوانان کمک کنند

با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از منطقه دشت ذهاب کرمانشاه و همچنین تحقیقات میدانی انجامشده،
مشکل اصلی در منطقه عدم وجود مشاغل پایدار و فنون و مهارت‌های کاربردی قابل اتکا است.
ساکنین روستا‌ها با وجود مشکل نبود صنایع و کار به دلیل واقع شدن در نزدیکی مرز و ناامنی اقتصادی
و همچنین تحمل خسارات ناشی از زلزله اخیر بستر لازم برای اشتغال کامل جوانان را ندارند. طبق آمار
رسمی منتشر شده استان کرمانشاه بیشترین نرخ بیکاری را در بین استان های کشور داراست و نیازمند
طرح های ضربتی و زود بازده است.

چشم انداز:
طرح آموزش مبانی برنامه نویسی کاربردی و فریلنسرینگ با رویکرد آموزش شیوه ی یادگیری موثر

  • ما تلاش میکنیم ظرف مدت 5 سال 3هزار نفر از هموطنان کرمانشاهی را با مهارتهایی آشنا کنیم که بتوانند جذب بازار کار شوند و 1% از بیکاری کرمانشاه را کاهش دهیم.
  • در صورت عزم همگانی و موفقیت کمپین، برنامه مشابهی برای سایر مناطق محروم کشور قابل اجراست .

بیاییم با تهیه امکانات مناسب، کمکی کوچک به رشد و توسعه مناطق زلزله زده کرمانشاه، کاهش بیکاری
و توسعه کشور کنیم

با تشکر از مهربانی‌های همیشگیتان

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی