کمک کن بشنوم (۳)

کمک فوری برای بازگشت شنوایی دختری ۱۲ ساله اهل کرمانشاه


1,439,500 تومان

مبلغ جمع آوری شده

3,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

47 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

مریم دختری زیبا و  12 ساله اهل کرمانشاه ناشنوای مادرزاد در دو سالگی از طریق مراکز و بیمارستان‌های دولتی برای کاشت حلزون واجد شرایط اعلام می‌شه اما...

اما به دلیل مشکلات مالی خانواده نمی‌تواند عمل کند.و متاسفانه در این سن دیگه به صورت هزینه دولتی قابل عمل نیست و باید با هزینه آزاد عمل شه.


جراحی مریم حداقل 30 میلیون نیاز داره

از همه شما خیران عزیز دعوت می‌کنیم به برگشت شنوایی دوباره مریم کمک کنید

همه با هم کمک می‌کنیم

مشاهده گزارش عمل جراحی عباس و مستندات آن از پروژه های قبلی بنیاد بخشش
 

مصطفی بی نام

عمار عابدی

45 نفر ناشناس