%47.983
درصد تکمیل پروژه
3000000
مبلغ مورد نیاز
1439490
مبلغ جمع‌آوری شده
59روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
کمک کن بشنوم (۳)

کمک فوری برای بازگشت شنوایی دختری ۱۲ ساله اهل کرمانشاه


مریم دختری زیبا و  12 ساله اهل کرمانشاه ناشنوای مادرزاد در دو سالگی از طریق مراکز و بیمارستان‌های دولتی برای کاشت حلزون واجد شرایط اعلام می‌شه اما...

اما به دلیل مشکلات مالی خانواده نمی‌تواند عمل کند.و متاسفانه در این سن دیگه به صورت هزینه دولتی قابل عمل نیست و باید با هزینه آزاد عمل شه.


جراحی مریم حداقل 30 میلیون نیاز داره

از همه شما خیران عزیز دعوت می‌کنیم به برگشت شنوایی دوباره مریم کمک کنید

همه با هم کمک می‌کنیم

مشاهده گزارش عمل جراحی عباس و مستندات آن از پروژه های قبلی بنیاد بخشش
 

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی