%0.000
درصد تکمیل پروژه
6500000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
34روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
بانکینو

سیستم وام دهی آنلاین فرد به فرد


بانکینو‌ یک سیستم وام دهی  آنلاین می باشد

که افرادی که پول دارند و مایل نیستن بانک‌  بزارند می توانند پول  خود به افرادی که لازم دارند وام دهندو‌ توسط این بهره پول خود سود کنند

 

این شرکت مدارک  لازم را از وام گیرند دریافت و پول وام دهندگان را تضمین می کند.

 

میزایای این سیستم 

ارائه سود بیشتر برای وام دهندگان

و ارائه راحت تر و سریع تر وام برای وام گیرندگان است.

پول شما حامی های عزیز هزینه طراحی سایت و‌سیستم بانکینو می شود و به  سود  مشارکت ماهانه و یا سالانه  داده می شود 

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی