%121.027
درصد تکمیل پروژه
10000000
مبلغ مورد نیاز
12102700
مبلغ جمع‌آوری شده
14روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
آب؛ ماسک؛ خاک

پویش مردمی کمک به تهیه آب و ماسک برای مردم مظلوم خوزستان


سلام به همه شما عزیزان همراه سایت گندم

در شرایطی که مردم کشورمان با شرایط بد اقتصادی و محیط زیستی دست و پنجه نرم می‌کنند بر خودمان لازم دانستیم تا باز هم با همکاری کمیل نظافتی عزیز به کمک هموطنان عزیزمان بشتابیم تا مرهمی بر زخم دل مردم رنجور خوزستان قهرمان باشیم و مسولین نیز بیدار شوند و مشکل را از اساس حل نمایند

آب ماسک خاک

خوزستان نیاز شدید به آب آشامیدنی و ماسک هوا دارد و ما به اندازه توانمان به عزیزان مظلوم خوزستان مدد برسانیم

وعده ما با خدا
با احترام فراوان

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی