%73.077
درصد تکمیل پروژه
5200000
مبلغ مورد نیاز
3800004
مبلغ جمع‌آوری شده
8روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
تامین بسته غذا برای ۵۲ خانواده بسیار نیازمند حاشیه ورامین

وضعیت این خانواده ها به شدت ناراحت کننده است و بچه ها و مسن ترها به خاطر سوتغذیه ی شدید در معرض بیماری هستند


دوستان و همراهان مهربان سلام طبق سرکشی های ماه اخیر به شهر ورامین و حومه، ۵۲ خانواده ی بسیار نیازمند به کمک شناسایی شدند. وضعیت این خانواده ها به شدت ناراحت کننده ست و بچه ها و مسن ترها به خاطر سوتغذیه ی شدید در معرض بیماری هستند. تصمیم گرفتیم سبد غذایی مختصری به قیمت ۱۰۰هزار تومان شامل برنج،روغن،حبوبات و مرغ برای این خانواده ها تهیه کنیم.
نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی