اردوی جهادی میرآباد سردشت

طرح کانون خدمت رسانی دانشگاه تهران در منطقه میرآباد سردشت


13,590,000 تومان

مبلغ جمع آوری شده

22,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

43 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

کانون خدمت رسانی به مستضعفین بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار می‌کند:
#شانزدهمین طرح خدمت رسانی به مناطق محروم استان آذربایجان غربی سردشت
زمان: ۱۸ مرداد لغایت ۲ شهریور

#پروژه_ی_کانال_سیل‌کش_روستای_پاراستان

تعداد کل خانوارهای روستا: ۵۸ خانوار

تعداد افراد بهره مند از طرح: ۱۵۰ تن   

طول کانال سیل کش و انتقال دهنده فاضلاب : ۳۰۰ متر
وضعیت قبل از ایجاد طرح:
ازبین رفتن باغات و کشاورزی منطقه به علت سیل، تخریب خانه های مردم، از بین رفتن احشام، رشد مهاجرت ساکنین از روستا

نتیجه توسعه پس از ایجاد طرح:
مهار سیلاب و انتقال آب به مزارع کشاورزی، جلوگیری از خسارات وارده سیل، هدایت فاضلاب به خارج از روستا، جلوگیری از بیماری های مردم روستا و احشام

با توجه به اینکه گروه های دیگری همچون دامپزشکی، آموزش کودکان، کشاورزی، کارآفرینی و ... در ذیل اردوی جهادی مورد نظر مشغول به فعالیت هستند، مازاد کمک‌های شما در گروه های دیگر و یا در امور عام المنفعه دیگر با تصمیم کانون خدمت رسانی استفاده خواهد شد.
 

ادمین محترم

Shadi ayat

41 نفر ناشناس