سیستان و بلوچستان دریای تشنگی

پویش آب آشامیدنی برای مردم عزیز سیستان و بلوچستان


19,775,754 تومان

مبلغ جمع آوری شده

20,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

1070 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

بعد از پویش آب آشامیدنی برای مردم عزیز خوزستان
که با کمک شما عزیزان با موفقیت انجام شد
این بار حاج آقا کمیل نظافتی راهی سیستان و بلوچستان شدن تا این پویش دراین شهر ادامه داشته باشد

کمک به این پویش از طریق شماره گیری کد
*500*14#
وارد کردن کد 10
 

1070 نفر ناشناس