تو فکر یه سقفم

کمک به ساختن یک واحد کوچک ساختمانی در روستای آسوقمیدوش در اطراف رزن


502,200 تومان

مبلغ جمع آوری شده

10,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

18 نفر

تعداد حامیان

0 روز

زمان باقیمانده

#تو_فکر_یه_سقفم
حمایت برای ساختن یک واحد کوچک ساختمانی
اینجا روستای آسوقمیدوش یکی از روستاهای اطراف رزن استان همدان می باشد.خانواده ای با کمترین امکانات رفاهی در خانه قدیم ساخت پدر شوهر، روزگار می گذرانند. پدر خانواده یکسال است اعتیاد را ترک کرده‌است و روی زمین‌های کشاورزی دیگران مشغول کارگری است. این خانواده دو پسر 5 و 7 ساله دارد اتاق مخروبه ای که بر روی طویله ای ساخته شده است محل زندگی آنان است. پدر و مادر مرد خانوداه خود فقیرند و توانایی کمک ندارد، پدر مادر خانواده نیز از دنیا رفته و خانواده اش فقیرتر از همسرش می‌باشد.
از کمک های سال قبل چند خیر مقداری آهن،میلگرد،آجر،سیمان و ماسه فراهم شده است، و کار تا اینجا پیشرفته است ولی دیگر موجودی برای ادامه کار نداریم

بانی پروژه دکتر امیر سیاح

Shadi ayat

محمد حسین

16 نفر ناشناس