%0.000
درصد تکمیل پروژه
3000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
5روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
کمک به برقراری هیئت در منطقه محروم

لطفا برای برقراری هیئت در منطقه محروم و دوراز شهر کمک کنید.


با عرض اجازه از محضر امام عصر عج که خود ناظر بر تمامی این مجالس و کمک ها می باشد، این هیئت نوجوانان در منطقه ای محروم و دور از شهر قرار دارد و برای برقراری هیئت نیازمند هرگونه کمک شما خیرین و فرستادگان امام عصر عج می باشد، خودتان نیز می توانید به این منطقه بیایید. و هیئت را ملاحضه کنید، که با چه امکانات کمی این نوجوانان، کنار یک دیگر جمع می شوند، به امید ظهور منجی تمام بشریت حضرت مهدی عج.

شماره تماس: 09104915786

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی