%0.000
درصد تکمیل پروژه
10000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
30روز گذشته
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
پویش تهیه لباس برای نیازمندان

مشارکت در تهیه خرید لباس برای نیازمندان ، محرومان و اقشار آسیب پذیر

موسسه خیریه رهجویان عترت حضرت محمد رسول الله

                                                                                                 به نام خدا

نیکوکاران گرامی سلام

ما معتقدیم که نتیجه یک حرکت جمعی، برکتی است که رضایتمندی و شادی را به ارمغان می آفریند.

بچه های خیریه با راه اندازی این پویش در صدد هستند که برای عده ای از نیازمندان و افراد محروم جامعه لباس خریداری کنند و آنها را به دست نیازمندان برسانند.

پس بیایم دست در دستان همدیگر نهیم و نیازمندان و محرومان این مرز و بوم را یاری دهیم .

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی