%62.682
درصد تکمیل پروژه
4000000
مبلغ مورد نیاز
2507280
مبلغ جمع‌آوری شده
15روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
مثل فرزند خودم 2

خرید پوشاک زمستانی برای کودکان دبستان های مناطق محروم تهران

سفیر مهربانی

روزهای سرد زمستان برای خیلی از بچه ها پر از لباسهای جدید و رنگارنگ است. پر است ازلباسهای کت و شلوار و کلاه و چکمه .کمدها به زوربسته می شوند و از کشوها آستین و شلوار لباسها بیرون زده از بس که دیگر جا ندارد.اما هستند کودکانی که در حسرت یک لباس گرم برای سپری کردن روزهای سر سال هستند با کمک کمیل نظافتی تصمیم به خرید پوشاک گرم برای کودکان دبستانی مناطق محروم استان تهران گرفته ایم امید است شما هم در نشر این پروژه مارا یاری دهید وعده ما با خدا
نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی