%0.000
درصد تکمیل پروژه
7000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
30روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
آزادی جوانی با دست های مهربان شما

به کمک هم آزادی جوان 21 ساله که سرپرست خانواده می باشد را رقم بزنیم


امروز قصد داریم که به کمک شما عزیزان گرامی آزادی یک جوان 21 ساله را به ارمغان بیاوریم. این جوان 21 ساله به دلیل فوت پدرش سرپرست خانواده خود می باشد که یک مادر پیر و یک برادر دانشجو دارد که با توجه به اوضاع مالی در شرایط بدی به سر می برند  و با توجه به اینکه این جوان یک سال است در زندان است.

این جوان فقط 7 میلیون تومان بدهی دارد که با پرداخت این مبلغ این جوان آزاد می شود و به خانواده خود باز می گردد و این خانواده از این اوضاع مالی بد نجات پیدا می کنند.

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی