طرح مائده

کمک به زنان سالخورده و کودکان بد سرپرست


1,400,000 تومان

مبلغ جمع آوری شده

1,400,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

3 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده
در این شهر هنوز بانوان سالخورده، کودکان بدسرپرست، بیماران مستحق و خانواده هایی که توان مالی ضعیفی دارند، زیاد هستند اما با عزت زندگی میکنند برای تهیه #ارزاق ماهانه این عزیزان، از سخاوت شما یاری می طلبیم با بخشندگی سفره ها را رنگین کنیم هدف: ۱۴ #مائده، به نیت ۱۴ معصوم ع هر مائده شامل: ‍ 10کیلو برنج ایرانی.روغن.2ماکارنی.رب.پنیر.تن ماهی.شکر.قند می باشد هزینه هر #مائده صد هزار تومان انجمن بین‌المللی دیدبان عدالت ️

3 نفر ناشناس