%28.860
درصد تکمیل پروژه
1000000
مبلغ مورد نیاز
288600
مبلغ جمع‌آوری شده
30روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
حس خوب شنیدن

کمک هزینه خرید قطعات پروتزهای شنوایی


حس خوب شنیدن. . . کمک هزینه خرید قطعات پروتز های شنوایی برای ۲۰ خانواده نیازمند. ... لذت شنیدن را از کودکان نگیریم . هم اکنون نیازمند یاری شما هستیم . روش های شرکت در این طرح مراجعه به سایت گندم و انتخاب پروژه حس خوب شنیدن و یا شماره گیری کد #14*500* و واردکردن عدد 20
نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی