حس خوب شنیدن

کمک هزینه خرید قطعات پروتزهای شنوایی


288,600 تومان

مبلغ جمع آوری شده

1,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

18 نفر

تعداد حامیان

0 روز

زمان باقیمانده
حس خوب شنیدن. . . کمک هزینه خرید قطعات پروتز های شنوایی برای ۲۰ خانواده نیازمند. ... لذت شنیدن را از کودکان نگیریم . هم اکنون نیازمند یاری شما هستیم . روش های شرکت در این طرح مراجعه به سایت گندم و انتخاب پروژه حس خوب شنیدن و یا شماره گیری کد #14*500* و واردکردن عدد 20

18 نفر ناشناس