تهیه آذوقه‌ی ۴ ماهه برای ۱۰۰ خانواده نیازمند تهران و حومه

خانواده هایی که نیازمندی آنها به نان شب پس از تحقیقهای متعدد و در طول زمان به تایید رسیده است


پویش آذوقه مجد

2,210,000 تومان

مبلغ جمع آوری شده

5,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

11 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

 

سلام

طبق روال هر سال خیریه حضرت قائم عجل الله فرجه در تدارک آذوقه نوبت پاییز برای خانواده های نیازمند تحت پوشش خود است.
خانواده هایی که نیازمندی آنها به نان شب پس از تحقیقهای متعدد و در طول زمان به تایید رسیده است.
این نوبت بنا است برای حدود ۱۰۰ خانواده نیازمند که عمدتا ساکن تهران و حومه تهران هستند آذوقه ای مشتمل بر موارد زیر تهیه شود:
رنج، گوشت، مرغ، حبوبات شامل لپه، عدس، نخود، لوبیا چیتی و لوبیا قرمز، روغن، سویا، ماکارونی، رب، حلواارده، پنیر، قند، شکر و چای

باندازه مصرف حدود چهار ماه به مبلغ حدود ۴۵ میلیون تومان
 بخشی از این مبلغ توسط خیرین دیگری تامین شده است
برای 10 میلیون تومان مابقی اش دست شما رو میفشاریم

تامین بسته غذایی

رسید خیریه حضرت قائم عجل الله فرجه برای گندم

گندم تمام مبالغ جمع آوری شده را به صورت تمام و کمال به خیریه حضرت قائم عجل الله فرجه تحویل داد.

11 نفر ناشناس