%44.200
درصد تکمیل پروژه
5000000
مبلغ مورد نیاز
2210000
مبلغ جمع‌آوری شده
5روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
تهیه آذوقه‌ی ۴ ماهه برای ۱۰۰ خانواده نیازمند تهران و حومه

خانواده هایی که نیازمندی آنها به نان شب پس از تحقیقهای متعدد و در طول زمان به تایید رسیده است


 

سلام

طبق روال هر سال خیریه حضرت قائم عجل الله فرجه در تدارک آذوقه نوبت پاییز برای خانواده های نیازمند تحت پوشش خود است.
خانواده هایی که نیازمندی آنها به نان شب پس از تحقیقهای متعدد و در طول زمان به تایید رسیده است.
این نوبت بنا است برای حدود ۱۰۰ خانواده نیازمند که عمدتا ساکن تهران و حومه تهران هستند آذوقه ای مشتمل بر موارد زیر تهیه شود:
رنج، گوشت، مرغ، حبوبات شامل لپه، عدس، نخود، لوبیا چیتی و لوبیا قرمز، روغن، سویا، ماکارونی، رب، حلواارده، پنیر، قند، شکر و چای

باندازه مصرف حدود چهار ماه به مبلغ حدود ۴۵ میلیون تومان
 بخشی از این مبلغ توسط خیرین دیگری تامین شده است
برای 10 میلیون تومان مابقی اش دست شما رو میفشاریم

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی