%0.000
درصد تکمیل پروژه
3000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
15روز گذشته
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
خرید برد برای سیستم

من یک گیمرم که برد سیستمم سوخته و از شغلم بیکار شدم6037997465108687


از شغلم بیکار شدم

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی