%100.191
درصد تکمیل پروژه
3000000
مبلغ مورد نیاز
3005730
مبلغ جمع‌آوری شده
10روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
نان مهربانی

خرید نان برای مردم نیازمند سیستان و بلوچستان


نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی