کمک به خانواده های نیازمند ساوجی

حمایت از خانواده های نیازمند ساوجی با همکاری پایگاه خبری شهرستان ساوه


100,000 تومان

مبلغ جمع آوری شده

2,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

10 نفر

تعداد حامیان

0 روز

زمان باقیمانده

رضا حیدری

9 نفر ناشناس