مداوای قلب دختر ۹ماهه

درحالی که ۹ماهه است بیماری قلبی مادر زادی دارد


326,000 تومان

مبلغ جمع آوری شده

2,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

10 نفر

تعداد حامیان

0 روز

زمان باقیمانده

او دختری است که فقط ۹ ماه دارد که به بیماری مادر زادی شکاف بین بطن چپ وراست قلبش مبتلاست.

پزشکان بیماری اورا با انژیوگرافی قابل درمان اعلام کرده اند.

متاسفانه درحالی که خانواده اش در فقر شدید اقتصادی هستند، پدرش هم به بیماری قلبی وریوی وانسداد روده بزرگ مبتلاست واز کیسه استفاده میکند وهزینه نگهداری ودرمانش  بسیار بالاست .

تا این لحظه حتی دفترچه بیمه هم ندارند.

در این پروژه ما در صددیم هزینه درمان دختر ۹ ماهه را از طریق کمک شما نیکوکاران تامین کنیم .

این پروژه از طرف موسسه نیکوکاری امام رضا (ع)دودج زرقان با شناسه ملی۱۴۰۰۷۴۷۱۱۳۰تنظیم وارائه شده وضامن صحت مطالب آن میباشد.

ولی محمدی

9 نفر ناشناس