%100000000.000
درصد تکمیل پروژه
2
مبلغ مورد نیاز
2000000
مبلغ جمع‌آوری شده
7روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
گردش بچه‌های هموفیلی

اردوی ی

کانون هموفیلی

نام کاربر
مجتبی فرهنگی 1397/10/24

چه روز خوبی بود، ممنون از بچه‌های کوله همراه که سنگ تموم گذاشتند و خاله نرگس عزیز که لبخند رو لبان بچه‌ها نشوند.

مجتبی فرهنگی 1397/10/24

تست

تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی