%683333.312
درصد تکمیل پروژه
30
مبلغ مورد نیاز
204999.9936
مبلغ جمع‌آوری شده
0روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
گ

موسسه خیریه سرای امید حضرت زهرا (س)

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی