%0.000
درصد تکمیل پروژه
8000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
کمک هزینه درمان بیمار پروانه ای

هدف از اینکار کمک به خانواده های مبتلا به بیماری ای بی که از لحاظ مالی مشکل دارند جهت آرامش روحی و اینکه فشار کمتری تحمل کنند این کار با تعدادی از نیروها و جوانان خودجوش بیرجندی انجام می گردد.


نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی