%6.600
درصد تکمیل پروژه
3000000
مبلغ مورد نیاز
198000
مبلغ جمع‌آوری شده
9روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
به چشمانش نور عیدی دهیم

تامین هزینه درمان و تهیه لنز برای چشم حسین


حسین، فرزند خانواده ای 4 نفره ساکن باقر آباد ورامین است.

پدر او به دلیل نابینایی و سرطان پوست از کار افتاده است.
او در یک حادثه چشم چپش را از دست داده و تا بحال 4 عمل جراحی روی او انجام گرفته.

هزینه درمان و تهیه لنز برای چشم های حسین ،۳ میلیون تومان میشود.

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی