%57.286
درصد تکمیل پروژه
7000000
مبلغ مورد نیاز
4010020
مبلغ جمع‌آوری شده
7روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
درد های پریسا را پایان دهیم

کمک به هزینه های درمان فیزیوتراپی پریسا؛ معرفی شده توسط حاج آقا کمیل نظافتی


دختر قصه امروز ما یه روزی بخاطر ام اس و عدم تعادل زمین میخوره و اتفاقی که نباید بیفته میفته. کمر و پاهای پریسا میشکنه و حالا به فیزیوتراپی و آمپول های خاص نیاز داره

طبق مدارک پزشکی پریسا برای تهیه داروهای مورد نیاز ماهانه حداقل ۷۵۰ هزار تومان نیازه. بنا براین برای تامین داروهای پریسا به مدت یک سال حداقل ۹ میلیون تومان لازمه.


درد های پریسا را پایان دهیم
درد های پریسا را پایان دهیم
درد های پریسا را پایان دهیم

درد های پریسا را پایان دهیم
درد های پریسا را پایان دهیم
درد های پریسا را پایان دهیم
نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی