طرح سفیر مهربانی

کمپین هر نفر ده هزار تومان برای پروژه های خیریه حاج آقا کمیل نظافتی.


3,632,000 تومان

مبلغ جمع آوری شده

5,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

213 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

در طرح سفیر مهربانی همه ما شریک باشیم و تنها با پرداخت ۱۰ هزار تومان در این طرح بزرگ سهیم شویم با کد اختصاصی گندم #14*6*7* مخصوص مشترکین محترم همراه اول مشترکین محترم سایر شرکت ها لطف کنند توسط سایت گندم مشارکت بفرمایند.

این طرح توسط کمیل نظافتی راه افتاده است و مخاطبین او در اینستاگرام که نزدیک به ۵۸ هزار نفر می‌باشند قرار است تا آنجا که می‌توانند در این طرح مشارکت کنند تا مبلغ خوبی جمع آوری شود. و از این مبلغ جمع آوری شده در پروژه‌های خیریه و درمانی آقای نظافتی استفاده شود.

هزینه کرد تمامی مبالغ به اطلاع شما خواهد رسید.

213 نفر ناشناس