بیمه خانواده نیازمند با شش فرزند معلول

کمک به خانواده نیازمند کوهدشتی با شش فرزند معلول، معرفی شده توسط خانم دکتر آتنا بی باک


3,524,000 تومان

مبلغ جمع آوری شده

5,000,000 تومان

مبلغ مورد نیاز

119 نفر

تعداد حامیان

تمام شده

زمان باقیمانده

خانواده ای در شهر کوهدشت دارای ۶ فرزند هستند که همگی معلولند، ۳ دخترشان کم بینا و نابینا هستند. پدر خانواده ازکارافتاده است و ۵ سال بیمه دارد.

طبق هماهنگی صورت گرفته با اداره بیمه ی شهر کوهدشت در صورتی که ما به التفات ۱۰ سال بیمه ایشان واریز شود این خانواده تحت پوشش بیمه قرار گرفته و مستمری ماهیانه خواهند داشت و انشالله مشکلشان بصورت اساسی حل میشود. این پروژه با معرفی، تأیید و حمایت خانم دکتر آتنا بی باک در سایت گندم قرار گرفته است. ایشان دندانپزشک، مربی بدنسازی فدراسیون جهانی و از چهره های شناخته شده ی فعالیتهای خیریه در کشور هستند.


ادمین محترم

فاطمه صفری

117 نفر ناشناس