%160.331
درصد تکمیل پروژه
5000000
مبلغ مورد نیاز
8016550
مبلغ جمع‌آوری شده
44روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
#عید_امسال_من_تو

طرح تهیه لباس نوروزی و لباس گرم برای مناطق زلزله زده کرمان و کرمانشاه


نیاز به توضیح ندارد
همه می‌دانیم امسال چه بر سر مردم زلزله‌زده کشورمان آمد؛

به خصوص مردم تنها و مظلوم کرمان و کرمانشاه


اینجا می‌خواهیم کمک کنیم تا آن‌ها هم با دلی خوش و لب هایی سرشار از خنده سال نو، سال ۱۳۹۷ را آغاز کنند
با لباس هایی نو
با تنی گرم
و دلی آرام

شاید این کوچک‌ترین کاری باشد که می‌توانیم برایشان انجام دهیم
تا شاید بعد از مدت ها دلشان کمی آرام گیرد و یک دلخوشی ناچیزی را تقدیمشان کنیم
 اگر تو هم مایلی که این شادی را برایشان به ارمغان آوری،
 پس یا علی


 

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی