%93.140
درصد تکمیل پروژه
10000000
مبلغ مورد نیاز
9314000
مبلغ جمع‌آوری شده
8روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
کمکم کن تا بشنوم

کمک فوری برای عمل کاشت حلزون کوهسار که قادر به پرداخت هزینه‌ها نیست


آقا کوهسار عزیز اهل بانه که باتوجه به سابقه منژیت و  ازدست رفتن تمام قسمت های حلزونی، عمل کاشت حلزون یک بار برای او انجام شدهاما متاسفانه موفق نبود
اما خوشبختانه و برای مرتبه دوم کاشت الکترود ساقه مغز برای او انجام و پاسخ خوبی مشاهده شده. اما قسمت ناراحت کننده ماجرا اینه که کوهسار عزیزمان به هیچ عنوان قادر به پرداخت هزینه‌ها نمی‌باشد.
دکتر محمد اجل لوئیان پزشک کوهسار بانی پروژه : بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفا ( بخشش)

سایت بنیاد خیریه شنوایی بخشی شفاء

http://bakhshesh.ir

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی