%132.783
درصد تکمیل پروژه
400000
مبلغ مورد نیاز
531132
مبلغ جمع‌آوری شده
2روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
تامین هزینه ثبت نام دانش اموز مستعد پایه سوم متوسطه انسانی

دانش آموز دختری در پایه سوم متوسطه انسانی که بخاطره هزینه خیلی ناچیز به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان در روستای اسلام اباد کرج قادر به ادامه تحصیل نیست.

خیریه دانشجویی_مردمی مهر پگاه

در روستای اسلام اباد کرج یک دانش آموز پایه متوسطه انسانی که بخاطره هزینه خیلی ناچیز به مبلغ ۴۰۰ هزار تومن قادر به ادامه تحصیل نیست. این دانش اموز چند مقام استانی و کشوری، تا پارسال که پدرشون در سلامت بودند کسب کرده، اما به دلیل شرایط بد مالی نمی توانند ادامه بدهند. مادر این دانش آموز اول مهر تعهد واریز به مدرسه دادند که هزینه پک نیازمندی که شامل کیف، کفش و روپوش و فرم مدرسه لوازم التحریر و هزینه مدرسه پرداخت کنند. مادر این دانش آموز تا ۱۵مهر ماه اما موفق نشده و این دانش آموز را را از کلاس خارج کردند و اجازه ورود به کلاس را ندادند.


گندم

این دانش اموز چند حکم ورزشی دارد و در مدرسه هم شاگردی بسیار مستعدی است. تا پارسال که پدر در سلامت بودند، اوضاع مالی این خانواده بد نبود و میدون قزوین تهران سکونت داشتند. اما پدر این خانواده دچار مریضی می شود و تمام دارایی خانواده جهت درمان ایشان فروخته می شود. الان به اجبار در منطقه نا مناسبی در اسلام اباد کرج در کنار یک خانواده دیگر منزل دارند.


گندم

تنها مهلت باقی مانده یک روز هست. لطفا همکاری کنیم همگی

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی