%103.701
درصد تکمیل پروژه
15000000
مبلغ مورد نیاز
15555150
مبلغ جمع‌آوری شده
7روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
کمکم کن تا بشنوم (۲)

کمک به عمل جراحی کاشت حلزون گوش عباس که بخاطر تصادف شنواییش ازدست رفته


عباس اهل ایلام کودک ۸ ساله ناشنوا به دنیا میاد

برای عباس عمل کاشت حلزون انجام میشه و خدارو شکر شنواییش رو کامل به دست میاره و مثل یه کودک سالم و عادی به مدرسه میره و اتفاقا جز بهترین دانش‌آموزان هم دوره ای خودش میشه اما متاسفانه عباس داستان ما تصادف بدی میکنه و دستگاه حلزون از بین میره و ...

... و دوباره عباس ناشنوا میشه

 

کمک کن بشنوم گندم

 

 

عباس داستان ما تازه به شنیدن عادت کرده بود

 

حاضری لذت شنیدن رو دوباره بهش برگردونیم؟

مشاهده گزارش عمل جراحی کوهسار و مستندات آن از پروژه های قبلی بنیاد بخشش

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی