%25.600
درصد تکمیل پروژه
5000000
مبلغ مورد نیاز
1280000
مبلغ جمع‌آوری شده
82روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
راه اندازی کارگاه آموزش مهارت جوشکاری برای اشتغالزاییِ منطقه محروم حاشیه مشهد

تامین هزینه راه اندازی و تجهیز کارگاه آموزش مهارت جوشکاری برای اشتغالزایی در محله‌ی قلعه خیابان از مناطق محروم حاشیه‌ای شهر مشهد


گندم کارگاه آموزش جوشکاری


در ادامه پروژه های اشتغالزایی گندم برای مناطق محروم به سراغ محله قلعه خیابان مشهد آمدیم تا این بار کار آفرینی دیگری از جنس آهن و آتش و این بار برای مردان جوان این منطقه ایجاد کنیم.

راه اندازی یک کارگاه جوشکاری که در آن افراد جویای کار ابتدا آموزش داده می‌شوند که به این افراد مدرک رسمی فنی حرفه ای داده می‌شود. و سپس بسته به تواناییشان در موقعیت های مختلف از آن ها در این حرفه استفاده می‌شود.

این کارگاه قرار است با کمک شما در محلی که توسط یک خیر اهدا شده است احداث شود. و برای این کار نیاز به ساخت ۵ کابین با ظرفیت هر کابین ۲ نفر، داریم.


گندم کارگاه آموزش جوشکاریدورره های آموزشی جوشکاری ۳ ماهه هست که در هر دوره ۱۰ نفر آموزش دیده و ۶ نفر به صورت تضمینی وارد بازار کار می‌شوند.

مخاطبین عزیز گندم؛ ما باید جدا از وظایف دولت خودمان به فکر خودمان و مردم محروممان باشیم و برای هم کاری بکنیم. ما برای این منطقه محروم حاشیه ای شهر مشهد حداقل دو پروژه اشتغالزایی – که اشتغال افرادی که به وسیله آن آموزش می‌بینند تضمین می‌شود - در نظر داریم که راه اندازی کارگاه جوشکاری دومین پروژه ما برای این مردم محروم می‌باشد.

امیدواریم با تامین هزینه این پروژه بتوانیم همگی در جهت اشتغالزایی با دوام و بیشتر در کشور عزیزمان قدمی برداریم.

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی