%0.000
درصد تکمیل پروژه
4000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
31روز گذشته
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
اعزام دانش آموزان نیازمند ومحروم به سفر مشهد مقدس

اعزام دانش آموزان زیارت اولی و نیازمند ومحروم نهبندان به مشهد مقدس

موسسه خیریه رضوان

دراین طرح تعداد 50نفر دانش آموزان زیارت اولی و نیازمند ومحروم شهرستان نهبندان که تاکنون به دلیل مشکلات مالی به سفرزیارحتی وسیاحتی نرفته اند به مشهد مقدس سفر می کنند وبه زیارت حضرت رضا (ع) مشرف شده وهم تفریح وسیاحتی از مناطق مشهد می کنند تا مثل دانش آموزان دیگر از نعمت زیارت وتفریح وسیاحت بی بهره نمانند. این دانش آموزان از طریق تعامل موسسه با مدارس شناسایی شده اند واین موسسه در بعضی مدارس هدف در منطقه در حال اجرای برنامه می باشد هزینه ها مربوط به ایاب وذهاب -اسکان وپذیرایی می باشد وهزینه هر کدام از دانش آموزان 120هزار تومان می باشد . لذا از شما عزیزان ونیک اندیشان دعوت می گردد بیاییم احساس شادمانی در دلشان بیافرینیم وبا پرداخت حداقل کمک به این دانش آموزان به آرزوی بزرگ شان جامه عمل بپوشانیم وانان را راهس سفر معنوی نماییم
نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی