%100.000
درصد تکمیل پروژه
2000000
مبلغ مورد نیاز
2000000
مبلغ جمع‌آوری شده
روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
تامین قرض الحسنه مشکل مالی یک فرد آبرومند

پروژه قرض الحسنه به مبلغ ۲ میلیون تومان، جمعیت دانشجویی غدیر برای مشکل یک مومن آبرومند


قرض‌الحسنه یک بحث بسیار مهم اقتصادی است. حدود سیزده آیه قرآن کریم پیرامون قرض است که بیشتر آن‌ها به قید(حسن) مقید شده است که به معنای قرض نیکو و اشاره به جدا کردن مال و مصرف در راه خیر است.قرض‌الحسنه با مشخصه های خاصی نظیر اخلاص، بدون ریا بودن، از مال حلال قرض دادن، بدون منت بودن، شناخته می‌شود؛که در همه‌ی آن‌ها صحبت از معامله با خداست.رسول اکرم فرمودند: بر در بهشت نوشته شده که ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هجده برابر.

البتا قرض گیرنده هم وظایفی دارد، باید سر فرصت معیّن بدهی خود را پرداخت کند و از قرض دهنده قدر دانی کند، ولی بر طلبکار هم لازم است که به شخص تنگدست فرصت دهد، تا بدهی‌اش را ادا کند؛در روایت است:هر که می‌خواهد دعایش مستجاب شود، و اندوهش رفع گردد، به تنگدست مهلت دهد. قرض دادن آثار اجتماعی موثری مانند اصلاح جامعه، ایجاد الفت، و کاهش روح تکاثر ورزی را به همراه دارد.لذا باید قرض‌الحسنه، به یک فرهنگ و سنت نیکو در جامعه تبدیل شود تا بتوان به یک جامعه‌ی پویا، بدون فقر و فاصله‌ی طبقاتی دست پیدا کرد.

پلتفرم هستیتو این امکان را به خیریه ها و افراد می دهد تا در راستای ترویج این امر در جامعه بسترهایی را فراهم کند. برای اولین پروژه قرض الحسنه به مبلغ 2 میلیون تومان، جمعیت دانشجویی غدیر پیشگام شده است تا با استفاده از این سنت حسنه مشکل یک مومن آبرومند را حل نماید. اسناد شفافیت این پروژه در نزد جمعیت دانشجویی غدیر محفوظ است

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی