%0.000
درصد تکمیل پروژه
3000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
29روز گذشته
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
اطعام نوروزی فقرا

مبالغ جمع آوری شده فقط صرف قربانی و رساندن آن به دست نیازمند می شود

جمعی از دانش آموختگان و استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

ما بدون هیچ منتی فقط برای سلامتی و امنیت خودمان و خانواده هایمان در. این امر خیر شرکت می کنیم.

ما برای پیدا کردن محروم واقعی هم تحقیق کردیم، هم پرس و جو، هم بررسی وقت گذاشتیم.

ما به وظیفه انسانی و شرعی در حد وسع کمک می کنیم.

اجرکم عندالله

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی