%100.444
درصد تکمیل پروژه
4500000
مبلغ مورد نیاز
4519980
مبلغ جمع‌آوری شده
15روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
تهیه ۳۰ نیمکت برای مدرسه ای در منطقه برمک استان سیستان و بلوچستان


بچه‌های روستای بُرمک، منطقه‌ی بنت در استان سیستان‌وبلوچستان، اول مهر را اینگونه آغاز کردند به همت یکی از خیرین کشور، تمامی هزینه بازسازی این مدرسه تامین شد.با مدیر آموزش و پرورش ناحیه تماس گرفتم و نیازمند سی صندلی و نیمکت دو نفره هستند تا بچه ها بر روی زمین ننشینند.

دبستان ۲۲بهمن برمک با زیر بنای ۱۳۵ متر در روستای برمک از توابع شهر بنت روستای سیستان و بلوچستان قرار دارد. تعداد ۵۶ دانش آموز در ۶ پایه و حتی ۱۶ دانش آموز پیش دبستانی در این مدرسه درحال تحصیل هستند.

دانش آموزان مهر را در این مدرسه شروع کردند. زمستان سال گذشته سقف این مدرسه در زیر بارش باران ریزش داشت و دانش آموزان تحت شرایطی سختی مشغول به تحصیل شدند. در مهر امسال گفتگو ای با رئیس آموزش و پرورش منطقه بنت صورت گرفت و آقای اسحاق شاهوزهی در مورد شرایط نا مناسب این مدرسه توضیحاتی ارائه کرد.

با ارتباطی با که با ریاست آموزش و پرورش منطقه بنت برقرار شد و شرحی حالی از اوضاع این مدرسه جویا شدیم. خوشبختانه متوجه موضوع شدیم که خیری بازسازی مدرسه را به عهده گرفته است. با اینحال شرایط نا مناسب مدرسه تنها نیاز به بازسازی ندارد و تجهیزات مدرسه نیز بسیار کم و غیر قابل استفاده است.

دانش آموزان علاوه بر شرایط نا مناسب مدرسه با مشکل نیمکت هم روبرو هستند و تعدادی زیادی در زمین کلاس درس می نشینند و از امکانات اولیه علاوه بر مدرسه نا مناسب نیز محروم هستند.

به همین جهت برای 60 دانش آموز این مدرسه 30 نیمکت دو نفره در نظر گرفته شده تا دانش آموزان به مانند دانش آموزان واقعی درک کنند.

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی