%0.000
درصد تکمیل پروژه
10000000
مبلغ مورد نیاز
0
مبلغ جمع‌آوری شده
346روز مانده
مدت زمان باقی‌مانده
به اشتراک بگذارید :
سفیرمهربانی ما برای تهیه لباس شب عید نیازمندان در سال 98 باشید

1000 سفیر هر کدام 10000 تومان ... لطفا حمایتمون کنید از همین حالا ...

حسین حیدری

لطفا حمایت کنید از همین حالا حمایتمون کنید...

نام کاربر
تا این لحظه ۴
نام بانی
نام بانی
نام بانی
نام بانی